Oude honden in asiels maken vaak nauwelijks kans om geadopteerd te worden. Terwijl een hond op die leeftijd de comfort van een leven als huishond juist zo hard nodig heeft! Om de kansen voor deze honden te vergroten, hebben we Project Senior in het leven geroepen.

Wil je een senior hond in huis nemen? Dan zijn er twee opties:

1. Je adopteert de hond en sponsoren betalen mee aan de kosten van het transport e.d.. Je bent zelf voor de rest van zijn leven verantwoordelijk voor de medische kosten. Oude honden nemen we niet eerst in Nederland in een tijdelijk gastgezin op. Dan zouden ze een keer extra moeten verhuizen en dat is voor een senior te zwaar. Je krijgt de hond dus rechtstreeks uit het Portugese asiel in huis. Dat vinden wij alleen geschikt voor mensen met ervaring. Meer informatie over de adoptieprocedure lees je hier.

2. Je wordt gastgezin-voor-altijd. De hond blijft eigendom van de stichting en de stichting blijft verantwoordelijk voor de medische kosten. Welke voorwaarden daaraan verbonden zijn, lees je hier

Klik hier om te zien welke oude honden op dit moment een huis zoeken.