Jaarverslag 2023

 

Adopties:

 

medische kosten voor het opvangen van honden

€ -1827,13

donaties voor medische kosten

€ 1095,69

transportkosten honden

€ -2295,50

algemene opvangkosten

€ -76,25

adoptievergoedingen aan asiel

€ -1516,00

ontvangen adoptiebedragen

€ 5875,00

donaties voor operatie Beto

€ 3574,60

Kosten operatie Beto

€ -3574,60

adopties totaal

€ 1255,81

 

 

preventieprogramma:

 

betalingen van sponsoren preventieprogramma 2022/2023

€ 400,00

nota’s van vaccinaties etc.preventieprogramma 2022/2023

€ -5209,50

betalingen van sponsoren preventieprogramma 2023/2024

€ 5325,00

nota’s van vaccinaties etc.preventieprogramma 2023/2024

€ -5484,00

preventieprogramma totaal

€ -4968,50

 

 

project senior:

 

project senior donaties

€ 2626,15

project senior kosten

€ -4220,99

project senior totaal

€ 1594,84

 

 

castratieprojecten:

 

castratieproject in

€ 50,00

castratieproject uit

€ -658,00

castratieproject totaal

€ -608,00

 

 

verkoop

 

investeringen voor verkoop tuigen en lange lijnen

€ -473,23

verkoop lange lijnen en tuigen

€ 557,50

verkoop divers

€ 74,04

investeringen verkoop webshop (t-shirts en hoodies)

€ -2559,03

inkomsten verkoop webshop (t-shirts en hoodies)

€ 1633,75

verkoop totaal

€ 766,97

organisatiekosten (verzekering, bankkosten, website, etc.)

€ -2043,28

algemene donaties

€ 5710,00

 

 

Jaarverslag 2022

Het einde van de COVID-periode kenmerkte zich voor de stichting door een daling van het aantal adopties. Op verhuisdieren.nl was een enorme stijging te zien van het aantal honden waarvoor een huis gezocht werd en een daling van het aantal mensen dat op zoek was naar een hond. Tijdens de lockdown hebben veel mensen een hond in huis genomen en klaarblijkelijk is daarvan een deel later weer weggedaan. In 2022 hebben we 16 honden geplaatst, terwijl we er gemiddeld 20 per jaar plaatsen.  

Het is voor seizoen 2022/2023 gelukt om voor alle honden in het Portugese asiel een sponsor te vinden. Omdat het preventieprogramma loopt van september tot september, zit er in 2022 nog veel donatiegeld in kas: de donaties komen immers m.n. in de tweede helft van 2022 binnen, maar de kosten van het preventieprogramma lopen door tot september 2023. Een apart verslag van het preventieprogramma 2022/2023 volgt later.

De kosten voor Project Senior zijn hoog. Oudere honden een waardig en comfortabel leven geven in een liefdevol thuis brengt (veel) kosten met zich mee. En dat is ook precies de reden dat de kans op adoptie voor oudere honden minimaal is. In 2023 zal de stichting zich inspannen om meer donaties en gastgezinnen voor Project Senior te werven.

Mijlpaal in 2022 is de realisatie van een nieuw, geïsoleerd en verwarmd hondenverblijf. Dit verblijf kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor honden die even apart moeten worden geplaatst, als ze rust nodig hebben of als het niet klikt met de rest van de opvangroedel. Ook zou het theoretisch dienst kunnen doen als quarantaineruimte, mocht een van de honden een besmettelijke ziekte hebben. 

organisatiekosten: -1212,32

donaties

 

donaties algemeen

1717,00

donaties pijnstillers Portugal

257,50

donaties overstroming Portugal

515,00 

donaties totaal: 2489,50

adopties

 
medische kosten voor het opvangen van honden -2963,31

donaties voor medische kosten

1064,20

transportkosten honden

-2740,55
adoptievergoedingen aan asiel -1967,00

ontvangen adoptiebedragen

7330,00

adopties totaal:

723,34

preventieprogramma

 
betalingen van sponsoren 6293,60

nota’s van vaccinaties etc.

-1006,95

preventieprogramma totaal: 5286,65

project senior

 

project senior donaties

502,15

project senior kosten

-3557,75

project senior totaal: 

-3055,60

castratieproject Roemenië: -185,00

verkoop

 

investeringen voor verkoop

-1623,79

verkoop divers 407,90

verkoop tasjes

120,00

verkoop lange lijnen en tuigen

400,60

verkoop totaal:

-695,29

verbouwing hondenverblijf  

donatie verbouwing

10000,00

kosten verbouwing

-9279,62

verbouwing totaal: 720,38

Jaarverslag 2021

organisatiekosten -1197,47
donaties algemeen 2162,91
adopties:  
kosten voor het opvangen van honden -1948,85
transportkosten honden -2503,65
adoptievergoedingen aan asiel -2859,00
ontvangen adoptiebedragen 10974,55
totaal adopties 3624,45
preventieprogramma:  
betalingen van sponsoren 3503,36
nota’s van vaccinaties etc. -6669,52
 totaal preventie -3166,16
Project Senior:  
project senior over van vorig jaar 213,05
project senior donaties 1654,57
project senior kosten -1497,34
project senior  totaal 370,28
Verkoop:   
investeringen voor verkoop 0,00
verkoop divers 99,38
verkoop lange lijnen 115,48
verkoop tasjes 27,50
Loterij:  
loterij als inzameling voor verbouwing 745,75
totaal inzameling voor verbouwing 1050,25
overgemaakt aan Guadi voor verbouwing -1021,75

Het jaar 2021 werd ook in ons werk gekleurd door corona. Het leek of heel Nederland opeens een hond wilde. Het thuiswerken was voor veel mensen een uitgelezen kans om veel tijd te kunnen steken in de opvoeding van de hond en deze alvast klaar te stomen voor de periode dat er weer af en toe op kantoor gewerkt moet worden. Ook gaven veel werkgevers de garantie dat men na de pandemie veel thuis zou kunnen blijven werken. Daardoor is het voor meer mensen mogelijk geworden om een hond te hebben. 

Maar het bracht ook een enorme groep mensen in beweging die eigenlijk beter geen hond zouden moeten nemen. We hebben nog nooit zoveel mensen moeten afwijzen. Waar we voorheen gemiddeld een reactie per week kregen op een advertentie, kregen we er nu vaak dertig per dag. Zie daar maar eens de beste match uit te filteren. Doormiddel van strikvragen en doorvragen wisten we in intakegesprekken de leugens en onrealistische verwachtingen eruit te filteren. Dat is vrij goed gelukt, maar niet helemaal. Er zijn in 2021 zes honden na adoptie teruggekomen, waarvan naar ons idee minimaal drie (gedeeltelijk) te maken hadden met de tijdsgeest rondom de lockdown. 

Omdat we nu eenmaal geen voorstander zijn van rechtstreekse plaatsingen en de capaciteit van onze opvangadressen beperkt is, hebben we nauwelijks meer honden geplaatst dan gebruikelijk. Dit jaar waren dat vierentwintig honden en twee katten. In tegenstelling tot vorig jaar (toen kwamen we bijna in de rode cijfers door veel medische pechgevallen), hadden dit jaar weinig tegenvallers op medisch gebied. Hoe wrang ook, honden die terugkomen, zijn daarentegen financiële meevallers. Dat kwam goed uit, want voor het preventieproject hebben we beduidend minder donaties ontvangen dan we eigenlijk nodig hadden. 

In 2021 heeft voorzitter Flin het verplichte diploma ‘vakbekwaam houder honden en katten’ gehaald. De kosten hiervoor waren maar liefst €720, maar gelukkig heeft Flin de helft zelf betaald. Desondanks pakten de overheadkosten daardoor iets hoger uit dan we gewend zijn. 

Project Senior is uitgebreid met hondje Luna. Voor de operatiekosten om haar bovenkaak te herstellen, hebben we apart donaties gevraagd gelukkig ook ontvangen. 

Omdat de noodzakelijk verbouwing van het Portugese asiel stagneerde door geldgebrek, hebben we een loterij georganiseerd. De loterij en daarnaast losse donaties heeft voldoende opgeleverd om de verbouwing van de quarantaine hokken en de vleugel voor het verplegen van dieren weer op gang te helpen. 

Jaarverslag 2020

2020 was door meerdere factoren geen normaal jaar. Net toen we na een korte pauze in het opvangen van honden weer toe waren aan de volgende opvanghonden uit Portugal, brak de coronacrisis uit. De Portugese shelter Guadi ging op slot en alle adopties en transporten werden stopgezet. Alleen enkele vaste medewerkers mochten nog naar de honden en katten en er was spanning over de gevolgen als er covid geconstateerd zou worden bij een van de medewerkers. Dan zouden alle collega’s in quarantaine moeten en er niemand meer over zijn om voor de dieren te zorgen. De schappen in de dierenwinkels waren leeg en ook de leveringen van voer aan het asiel waren onzeker. Ondertussen bleven de nieuwe honden en katten toestromen en raakte de shelter overvol. Vanuit Nederland moesten we machteloos toekijken.

Het in mei geplande castratieproject door onze dierenarts MARKdierenarts en zijn team, kon helaas niet doorgaan. Doordat veel mensen hun baan verloren, waren we bang dat het dit jaar voor het eerst niet zou lukken om voldoende sponsoren te vinden voor het ziektepreventieproject. Gelukkig bleek dit anders te lopen. Dankzij de hulp van onze Duitse partnerstichting en enkele Engelse vrijwilligers, had in een record tijd elke hond in het Portugese asiel een sponsor die zijn ziektepreventie betaalde. Niet lang erna kwamen de transporten weer op gang en konden alle gereserveerde honden naar Duitsland en Nederland komen.

Met de honden die naar Nederland kwamen, hebben we in zelden zoveel pech gehad. Mike (nu Sjaak) had last van kreupelheid en bleek na een röntgenfoto een enorm beschadigd polsgewricht te hebben. Hier was niet alleen niets aan te doen, het kon ook nog eens door een progressieve ziekte veroorzaakt zijn die zijn levenskansen zou beperken. Na uitgebreid onderzoek bleek er van een ziekte gelukkig geen sprake en kon hij met een brace alsnog een fijn leven leiden. In dezelfde periode werd opvanghond Leonardo ziek, slechts enkele dagen voordat zijn adoptant hem zou komen halen. Aanvankelijk leek het niet meer te zijn dan wat misselijkheid, maar binnen een aantal dagen is hij, ondanks intensieve 24uurs zorg in de kliniek, overleden aan acute leukemie. Opvanghondje Janet had een verdacht bultje op haar teen (achteraf goedaardig) en tijdens de operatie bleek dat er ook een paar kiezen verwijderd moesten worden. Dit kwam allemaal bovenop de medische kosten die we gemiddeld altijd wel maken. Behalve emotioneel uitgeput, waren we al halverwege het jaar ook nog eens door alle financiële buffers heen, terwijl het grootste deel van de dierenartsrekeningen nog open stond.

Er was zeker een punt dat we twijfelden of we nog wel door konden en wilden gaan. De volgende honden waren al ingepland voor het transport en die wilden we niet afzeggen, maar we hadden op dat moment niet eens geld om de reis en het adoptiebedrag aan het asiel te betalen. Dankzij extra donaties konden we weer aan de slag. Doordat het makkelijk was om geschikte adoptanten te vinden en omdat we weer een buffer voor medische kosten wilden opbouwen, hebben we extra veel honden opgevangen. In de tweede helft van 2020 hebben we meer honden opgevangen dan in het hele jaar ervoor.

Na dit jaar zijn we moe, maar ook tevreden. Financieel staan we er weer goed voor. Het castratieproject is later in het jaar alsnog doorgegaan en was succesvoller dan ooit. Dit jaar zijn er 73 honden en 76 katten geholpen (in 2019 waren het 56 honden en 38 katten). Het preventieproject heeft voor het eerst geen honden meer beschikbaar voor sponsoring en met de hoeveelheid pipetten kunnen ze nog even vooruit. In het asiel zitten momenteel ongekend weinig honden. Op het dieptepunt waren het er ongeveer 160 en aan het eind van het jaar minder dan 100.

Hieronder het jaar 2020 in cijfers. Het preventieproject loopt van mei tot mei. Hiervan volgt een compleet jaaroverzicht in mei, maar de inkomsten en uitgaven van 2020  zijn voor de volledigheid wel opgenomen in dit overzicht.

  

medische kosten opvanghonden

-3520,54

donaties voor medische opvangkosten

808,65

waarvan onderdeel van adoptiebedrag

760,00

Medische kosten betaald voor Guadi 

500,00 

  

 algemene donaties

1013,13

  

donaties voor operatie Pipoka

651,35

kosten operatie Pipoka

-651,35

  

donaties voor Java en Dalila 2020

890,00

uitgaven voor Java en Dalila 2020

-676,95

Java&Dalila totaal 2020

213,05

  

bankkosten, website en verzekering

-360,52

  

adoptiebedragen

6950,00

waarvan vrijwillige bijdrage aan medisch noodfonds

760,00

aantal adoptiebedragen

18

Aantal honden adoptiebedrag €0 

  

Transportkosten honden

-1680,00

adoptiebedragen aan asiel

-2150

  

verkoop tasjes

83,00

verkoop divers

15,00

verkoop lange lijnen

52,50

  

donaties preventieproject Guadi

6101,03

Uitgaven preventieproject

-6558,92