Beleidsplan


de doelstelling:

  • het verhelpen en voorkomen van het dierenleed dat gepaard gaat met zwerfhondenproblematiek.

de te verrichten werkzaamheden:

  • Dit doen we doormiddel van het steunen van lokale initiatieven. We bieden praktische, financiële en morele steun en richten ons daarbij op ziekte- en geboortepreventie en bemiddelen bij adopties van honden.

de wijze van verwerving van inkomsten:

  • Onze inkomsten bestaan uit donaties, adoptiebijdragen voor geadopteerde honden en op kleine schaal de verkoop van (vooral zelfgemaakte of gedoneerde) producten. 

het beheer en de besteding van het vermogen:

  • Stichting Perro&Co is in 2017 opgericht, bestaat uit enkel vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk. Van elke donatie wordt dus 100% besteed aan de doelstelling. Vrijwilligers (inclusief de bestuursleden) krijgen geen vrijwilligersvergoeding en zeer zelden een onkostenvergoeding. Onkosten zoals reiskosten (ook vliegtickets voor een werkbezoek in Portugal) betalen de vrijwilligers tot nog toe altijd zelf. 
  • Inkomsten en uitgaven worden geregistreerd met een label. Donaties voor een bepaald doel (bijvoorbeeld ziektepreventie van Portugese asielhonden, of de medische behandeling van een specifieke hond), worden als zodanig gelabeld en alleen aan dit doel besteed. Er wordt gezorgd voor voldoende financiële buffer om tegenslagen op te vangen. Mocht ooit het punt bereikt worden dat de buffer groter is dan noodzakelijk, dan zal het overschot besteed worden aan een organisatie of project dat dezelfde doelstelling beoogt.
  • Vermogen wordt op de bankrekening gestald. Er wordt op geen enkele wijze belegd. 

Stichting Perro&Co
Email: info@perroenco.nl
Website: www.perroenco.nl
KvK: 69340277
RSIN: 857837916
UBN: 6943790

Bank: NL27 RBRB 0706324641
Adres: Aaltenseweg 3A, 7021MX Zelhem
Bestuursleden: Flin Itz (voorzitter en gecertificeerd beheerder), Marjolijn Mesman Schultz (penningmeester), Erika de Heer (secretaris)