Steun de projecten van Stichting Perro&Co!

Doneren aan Stichting Perro&Co kan eenvoudig via onderstaand formulier.

Het is mogelijk om eenmalig te doneren, maar ook maandelijks, per kwartaal of per jaar. Doneren kan via een algemene donatie, maar ook rechtstreeks aan één van onze projecten, zoals Project Senior, het ziektepreventieprogramma in Portugal of het castratieproject in Roemenië.

Stichting Perro&Co bestaat volledig uit vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk. Van elke donatie wordt dus 100% besteed aan onze doelstelling: het verhelpen van dierenleed dat gepaard gaat met zwerfhondenproblematiek.

Stichting Perro&Co is een erkend algemeen nut beogende instelling (ANBI). Donaties aan Stichting Perro&Co zijn aftrekbaar van de belasting.

Bedrag