JAARVERSLAG 2021

organisatiekosten-1197,47
donaties algemeen2162,91
adopties:
kosten voor het opvangen van honden-1948,85
transportkosten honden-2503,65
adoptievergoedingen aan asiel-2859,00
ontvangen adoptiebedragen10974,55
totaal adopties3624,45
preventieprogramma:
betalingen van sponsoren3503,36
nota’s van vaccinaties etc.-6669,52
 totaal preventie-3166,16
Project Senior:
project senior over van vorig jaar213,05
project senior donaties1654,57
project senior kosten-1497,34
project senior  totaal370,28
Verkoop: 
investeringen voor verkoop0,00
verkoop divers99,38
verkoop lange lijnen115,48
verkoop tasjes27,50
Loterij:
loterij als inzameling voor verbouwing745,75
totaal inzameling voor verbouwing1050,25
overgemaakt aan Guadi voor verbouwing-1021,75

Het jaar 2021 werd ook in ons werk gekleurd door corona. Het leek of heel Nederland opeens een hond wilde. Het thuiswerken was voor veel mensen een uitgelezen kans om veel tijd te kunnen steken in de opvoeding van de hond en deze alvast klaar te stomen voor de periode dat er weer af en toe op kantoor gewerkt moet worden. Ook gaven veel werkgevers de garantie dat men na de pandemie veel thuis zou kunnen blijven werken. Daardoor is het voor meer mensen mogelijk geworden om een hond te hebben. 

Maar het bracht ook een enorme groep mensen in beweging die eigenlijk beter geen hond zouden moeten nemen. We hebben nog nooit zoveel mensen moeten afwijzen. Waar we voorheen gemiddeld een reactie per week kregen op een advertentie, kregen we er nu vaak dertig per dag. Zie daar maar eens de beste match uit te filteren. Doormiddel van strikvragen en doorvragen wisten we in intakegesprekken de leugens en onrealistische verwachtingen eruit te filteren. Dat is vrij goed gelukt, maar niet helemaal. Er zijn in 2021 zes honden na adoptie teruggekomen, waarvan naar ons idee minimaal drie (gedeeltelijk) te maken hadden met de tijdsgeest rondom de lockdown. 

Omdat we nu eenmaal geen voorstander zijn van rechtstreekse plaatsingen en de capaciteit van onze opvangadressen beperkt is, hebben we nauwelijks meer honden geplaatst dan gebruikelijk. Dit jaar waren dat vierentwintig honden en twee katten. In tegenstelling tot vorig jaar (toen kwamen we bijna in de rode cijfers door veel medische pechgevallen), hadden dit jaar weinig tegenvallers op medisch gebied. Hoe wrang ook, honden die terugkomen, zijn daarentegen financiële meevallers. Dat kwam goed uit, want voor het preventieproject hebben we beduidend minder donaties ontvangen dan we eigenlijk nodig hadden. 

In 2021 heeft voorzitter Flin het verplichte diploma ‘vakbekwaam houder honden en katten’ gehaald. De kosten hiervoor waren maar liefst €720, maar gelukkig heeft Flin de helft zelf betaald. Desondanks pakten de overheadkosten daardoor iets hoger uit dan we gewend zijn. 

Project Senior is uitgebreid met hondje Luna. Voor de operatiekosten om haar bovenkaak te herstellen, hebben we apart donaties gevraagd gelukkig ook ontvangen. 

Omdat de noodzakelijk verbouwing van het Portugese asiel stagneerde door geldgebrek, hebben we een loterij georganiseerd. De loterij en daarnaast losse donaties heeft voldoende opgeleverd om de verbouwing van de quarantaine hokken en de vleugel voor het verplegen van dieren weer op gang te helpen.