Elke hond is er één

We willen niet uit het oog verliezen dat preventie een duurzamere oplossing biedt dan alleen het naar Nederland halen van honden. Maar elke hond die we aan een liefdevol thuis kunnen helpen, is er toch weer één. En elke hond die de shelter verlaat, maakt weer plaats voor een volgende zwerfhond die de zorgen van de sheltermedewerkers goed kan gebruiken.

Zorgvuldig, betrokken, kleinschalig

Als stichting staan we voor zorgvuldigheid, betrokkenheid en kleinschaligheid. We vinden het heel belangrijk dat een geadopteerde hond en de nieuwe eigenaar perfect bij elkaar passen. Daarom komt elke hond eerst in een opvanggezin in Nederland. Op deze manier leren we de hond goed kennen en kunnen we geïnteresseerde adoptanten veel informatie geven over de hond. De geïnteresseerde kan de hond (eventueel meerdere malen) ontmoeten, laten kennismaken met eventuele andere huisdieren en de beslissing rustig overwegen. Ook na adoptie blijven we betrokken en zullen we de adoptant bijstaan als het soms lastig is. Sommige honden zullen zich probleemloos aanpassen aan hun nieuwe leven, anderen zullen misschien wat meer aandacht en tijd nodig hebben. Waar nodig kunnen we de hulp inroepen van een gedragstherapeut. Elke hond wordt direct na aankomst in Nederland bekeken door een dierenarts en indien nodig behandeld. In de eerste vier weken kunnen zich nog ziektes openbaren, vandaar dat wij honden minimaal vier weken in opvang houden. Zo heeft de adoptant de maximaal haalbare zekerheid over de gezondheid van de hond. Doordat we kleinschalig werken, kunnen we op deze zorgvuldige en betrokken manier honden plaatsen.

De adoptieprocedure

Heb je interesse in een hond? Stuur ons dan een mailtje met je telefoonnummer en eventueel al wat informatie over jezelf en vragen die je hebt. Wij bellen je dan zo snel mogelijk op om informatie uit te wisselen. Heb je na dit gesprek nog steeds interesse? Dan brengen wij je in contact met het opvanggezin waar de hond verblijft en kun je een afspraak maken om de hond te ontmoeten. Voordat de hond geadopteerd wordt, gaan we altijd eerst een keer op bezoek bij de adoptant. Bij adoptie sluiten we een adoptiecontract. De belangrijkste voorwaarden daarin zijn dat de adoptant goed voor de hond moet zorgen en deze niet zonder inspraak van de stichting aan anderen mag geven of doorverkopen.

De kosten

Omdat adoptie niet het hoofddoel is van Stichting Perro&Co, willen we geen donaties besteden aan het naar Nederland halen van honden. De donaties besteden we liever aan preventie en aan medische zorg voor de honden die nog in Portugal zijn. De adopties moeten dus kostendekkend zijn. Een gemiddelde adoptie kost ons €375. In dat bedrag zit inbegrepen: vaccinaties volgens europese regelgeving, internationaal paspoort, microchip, een dubbele gezondheidscheck door een Portugese en een Nederlandse dierenarts, bloedonderzoek naar mediterrane ziektes, de reis naar nederland, behandeling tegen wormen, vlooien en andere parasieten, de sterilisatie en een kleine bijdrage aan de het preventie- en noodfonds. Het voer tijdens de opvangperiode betaalt het opvanggezin, maar eventuele medische kosten betaalt de stichting. Omdat we elke hond zo gezond als mogelijk afleveren, kunnen de medische kosten soms aardig oplopen. Denk bijvoorbeeld aan gebit reinigen, tumor operatief verwijderen, extra bloedonderzoek of soms een röntgenfoto. Als niet alle adoptanten een klein beetje meebetalen aan dit noodfonds, zouden we niet zulke volledig gecheckte en ‘opgelapte’ honden kunnen aanbieden. We zouden de castraties/sterilisaties voor weinig geld door de gemeentelijke dierenarts in Portugal kunnen laten uitvoeren, maar we kiezen er bewust voor om dat juist niet te doen. Die operaties zijn niet veilig en niet diervriendelijk. Daardoor kunnen ze ook zo goedkoop zijn. Als een hond nog niet gecastreerd/gesteriliseerd is (ongeveer de helft van de honden), laten we die in Nederland opereren. Dat is duurder, maar zo weten we wel zeker dat we geen extra dierenleed op ons geweten krijgen. Elke hond die geplaatst wordt is er één, maar er zitten er nog 160 in het asiel die we ook niet willen vergeten. Daarom houden we een klein deel van elk adoptiebedrag apart om het Portugese asiel te ondersteunen bij ziekte- en geboortepreventie. Zo helpt de adoptant niet alleen die ene hond, maar ook een beetje de achterblijvers.